Doradzamy pon - pt 8 00 do 17 00
soboty 9 00 do 13 00

Kontakt

menu

Regulamin sklepu

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym IVEL.PL

1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem ivel.pl jest firma: IVEL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Iglasta 2/4/3, 42-216 Częstochowa, NIP: PL9492194545, REGON: 243281960, KRS: 0000465064, Sąd rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwana dalej : "IVEL Electronics".
1.2. Sklep internetowy firmy IVEL Electronics Sp. z o.o. Sp. k., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem ivel.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w sklepie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów.
1.3. Adres sklepu, serwisu oraz do korespondencji: IVEL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Iglasta 2/4/3, 42-216 Częstochowa
1.4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym ivel.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
1.5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę IVEL Electronics wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
1.6. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu  opinii  o  przeprowadzonej  transakcji.  Kupujący  może  dobrowolnie  wypełnić ankietę.

2.Składanie zamówienia

2.1. Zakupów na stronie internetowej może dokonać Klient posiadający konto zarejestrowane w serwisie ivel.pl, a także Klient nie posiadający konta.
2.2. Towary oferowane do sprzedaży w ramach serwisu ivel.pl są fabrycznie nowe.
2.3. Klient zawiera umowę sprzedaży towarów zamawianych z serwisu ivel.pl na warunkach określonych niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2.4. Dodanie towaru do koszyka nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Zostaje ona zawarta po wykonaniu kroków opisanych w poniższych punktach regulaminu.
2.5. Składając zamówienie Klient wybiera formę przesyłki towaru, a następnie określa formę płatności. Klient może skorzystać z następujących form płatności: przelew dowolny, gotówka przy odbiorze, dotpay, płatność ratalna za pośrednictwem eRaty Santander Consumer Bank S.A. Klient na tym etapie wybiera również rodzaj dokumentu zakupu – paragon lub fakturę VAT.
2.6. Po uzupełnieniu danych zgodnie z ust. 2.5. Klient podaje dane adresowe niezbędne dla realizacji procesu dostawy oraz wystawienia dowodu zakupu, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
2.7. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól wskazanych na stronie internetowej ivel.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „wyślij zamówienie”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, że zamówienie zostało złożone i przyjęte przez IVEL Electronics  - w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży.

3. Płatności

3.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym ivel.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy towaru, które są wskazywane wyraźnie w trakcie składania zamówienia chyba, że Klient składa zamówienie o wartości, która uprawnia do darmowej wysyłki o czym jest każdorazowo informowany w toku składania zamówienia. Informacja o wartości zakupów pozwalających na skorzystanie z darmowej wysyłki towaru znajduje się także w widocznym miejscu na stronie internetowej ivel.pl.
3.2. Koszty wysyłki opisane w ust. 3.1. dotyczą przesyłek wysyłanych na terytorium Polski. W przypadku wysyłki poza granice kraju jej koszty ustalane są indywidualnie z Klientem. W takim przypadku przed złożeniem zamówienia Klient w miarę możliwości powinien skontaktować się z firmą IVEL Electronics. Jeżeli koszty wysyłki zagranicznej nie odpowiadają Klientowi umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
3.3. Jeżeli okoliczność o której mowa w ust. 3.2. zaistniała po uiszczeniu przez Klienta jakichkolwiek należności, IVEL Electronics zwraca Klientowi niezwłocznie wszystkie otrzymane od niego koszty, powiększone o należne odsetki.
3.4. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
3.5. Klient winien dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku przesyłek za pobraniem – przy odbiorze przesyłki.
3.6. Operatorem kart płatniczych w przypadku płatności Przelewy24 jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Maksymalny czas dostawy zakupionego towaru wynosi 30 dni, IVEL Electronics dołoży wszelkich starań, aby Klient otrzymał zamówione towary w jak najkrótszym czasie. Zwyczajowy czas dostawy zakupionego towaru nie przekracza 1-2 dni robocze.
4.2. Do każdego zamówionego towaru wystawiany jest dowód zakupu i wysyłany Klientowi wraz z przesyłką.

5. Reklamacje i gwarancja

5.1. IVEL Electronics jest zobowiązane do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru bez wad. Jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej) odpowiedzialność IVEL Electronics względem Klienta z tego tytułu określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5.2. Klient może złożyć reklamację w każdej dostępnej formie tak, aby dotarła ona do IVEL Electronics, przykładowo w drodze: e-mailowej na adres ivel@ivel.pl, telefonicznie pod numerem 34 324 35 90. W miarę możliwości Klient powinien wskazać okoliczności wystąpienia wady, datę jej ujawnienia oraz charakter samej wady, a także żądanie doprowadzenie towaru do zgodności z umową, żądanie obniżenia ceny lub żądanie odstąpienia od umowy. Powyższe wymogi stanowią jedynie formę wskazówek i nie mają wpływu na merytoryczne rozpatrzenie reklamacji, która złożona została z ich pominięciem.
5.3. IVEL Electronics ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia. Nieustosunkowanie się w powyższym terminie będzie oznaczało, że IVEL Electronics uznał reklamację za uzasadnioną.
5.4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
5.5. Jeżeli celem ustosunkowania się do złożonej reklamacji lub do wykonania uprawnień  Klienta wynikających z rękojmi konieczne będzie dostarczenie reklamowanego towaru do IVEL Electronics, reklamujący zostanie poproszony o jego odesłanie na koszt IVEL Electronics. Jeżeli ze względu na okoliczności odesłanie nie będzie możliwe lub będzie nadmiernie utrudnione, Klient umożliwi (po uzgodnieniu dogodnego terminu) oględziny towaru w miejscu, w którym się znajduje.
5.6. Powyższe nie wpływają na bieg terminu o którym mowa w ust. 5.3., a także na uprawnienia Klienta wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z art. 561 §1 kodeksu cywilnego.
5.7. Jeżeli gwarancji udziela producent danego towaru, wówczas warunku gwarancji opisuje dokument karty gwarancyjnej dołączony do towaru.
5.8. Okres gwarancji liczy się od dnia wydania towaru. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Zawierając umowę na odległość konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem, przykładowo w sposób wskazany w ust. 5.2. Regulaminu.
6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a także pod tym linkiem:
http://ivel.pl/download/oswiadczenie.pdf
6.3. Zasady obliczania terminu na odstąpienie przez konsumenta od umowy są następujące:
a) w przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin ten liczy się od dnia następnego po którym konsument otrzymał rzecz.
b) w przypadku umowy sprzedaży kliku towarów dostarczanych partiami, osobno lub w częściach – od dnia następnego po dniu, w którym konsument otrzymał ostatni element.
c) w przypadku pozostałych umów (np. wykonanie usługi) – od dnia następującego po dniu, w którym konsument zawarł umowę.
6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.
6.5. IVEL Electronics ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności. Sposób zwrotu nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami dla konsumenta. IVEL Electronics może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
6.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić towar do IVEL Electronics. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu.
6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cech i funkcji.
6.8. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru(koszty odesłania towaru do sprzedawcy).
6.9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi co do następujących umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb
b) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
c) innych, wymienionych wyraźnie w treści art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

7. Zmiany Regulaminu

7.1. IVEL Electronics zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z ważnej przyczyny, jak np. zmian przepisów obowiązującego prawa, w zakresie w jakim przyczyny te mogłyby dotyczyć niniejszego Regulaminu.
7.2. O planowanej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Klient zostanie również poinformowany o możliwości rezygnacji z posiadania konta w serwisie ivel.pl (rozwiązaniu umowy)  Informacja o planowanych zmianach zostanie również umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej ivel.pl.
7.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie oznaczonym w informacji przesłanej do Klientów i widocznej na stronie internetowej, jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości do Klientów.  O każdej zmianie Regulaminu IVEL Electronics powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Klient, który nie akceptuje planowanej zmiany Regulaminu może rozwiązać umowę, o czym niezwłocznie informuje IVEL Electronics. Rozwiązanie umowy jest skuteczne z chwilą otrzymania przez IVEL Electronics oświadczenia Klienta. Wówczas konto Klienta zostaje usunięte z serwisu ivel.pl, ponadto IVEL Electronics usuwa dane osobowe takiego Klienta.
7.4. Zamówienia towarów i umowy sprzedaży zawarte przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory, które wynikną na tle niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. Zawierane umowy podlegają prawu polskiemu.
8.2. Klient, będący konsumentem poza sądowymi metodami dochodzenia ewentualnych roszczeń posiada także następujące, przykładowe możliwości pozasądowe: możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, a także do lokalnego Rzecznika konsumentów.

Kompleksowa pomoc ekspertów

Krótki termin oczekiwania na realizację zlecenia

Konkurencyjne ceny, promocje oraz rabaty

IVEL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k.
Iglasta 2/4/3, 42-216 Częstochowa
NIP
PL9492194545
REGON
243281960
KRS
0000465064
GIOŚ
E0018616WZBW